gsm.: +386 41 69 77 37  mail:

Rezultati zaključenega projekta Vrtovi Krasa

datum: 31.12.2022

kategorija: Novice

Uspešno je vzpostavljena mreža kraških vrtov

Ob zaključku 2022 smo partnerji projekta z nazivom Vrtovi Krasa - ohranjanje narave in krepitev zavesti o njenem pomenu zaključilli projektne aktivnosti, prijavljene na 3. javni poziv LAS Krasa in Brkinov za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana v letu 2020, financiranih iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

V projektnem obdobju od druge polovice leta 2021 do konca leta 2022 so bile vse projektne aktivnosti usmerjenje k uresničitvi skupnih ciljev ohranjanja obstoječih naravnih virov ter dviga ozaveščenosti o pomenu varovanja narave in okolja preko Vrtov Krasa kot pomembnih predstavnikov kulturne in naravne dediščine kraškega prostora. Partnerji projekta smo se zavezali k spodbujanju razvoja inovativnih pristopov za boljšo interpretacijo naravne in kulturne dediščine Krasa ter posledično ohranjanje narave in okolja. S pomočjo projekta smo zastavljene cilje tudi uresničili.

V prvi projektni fazi so bili poleg oblikovane celostne grafične podobe vrtovi vsebinsko nadgrajeni:

  • Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso s steklenimi panoji velikega formata, ki nameščeni na degradiranih zidovih treh izbranih lokacij prikazujejo fotografije vrta iz leta 1900, katere skupaj z opisi obiskovalcem odstirajo zgodovino tega prostora na tradicionalen in hkrati inovativen način,
  • Pepin kraški vrt na Bunčetovi domačiji v Dutovljah z umestitvijo vrtne grede »Pepine sveže dobrote«, sodobno oblikovane ptičje krmilnice, označevalnih tablic za didaktično doživljanje kraške »gmajne« ter vklesanjem pastirskih igric na kamnito mizo, ki obiskovalce vrta involvirajo na povsem doživljajski način,
  • Ferrarijev vrt v Štanjelu s premičnimi slikovnimi tablicami za prikaz izvornih podob vrtne ureditve ter učinkovitejši prikaz pomena, ki ga je vrt nekoč imel na svojo neposredno okolico ter
  • Zeliščni vrt Domačije Belajevi v Kačičah z izvedbo stenskih zeliščnih ometov v zeliščni sobi skednja domačije, ki so kot pilotni primer izdelani na osnovi v projektu izvedenih raziskav o tehnikah prekrivanja konstrukcijsko različnih površin z uporabo naravnih pigmentov, različnih tekstur in apna.

Nadgrajene vrtove smo v drugi projektni fazi povezali še:

  • v skupni medpartnersko razviti produkt, ki obiskovalcem Krasa, lokalnemu prebivalstvu in drugim deležnikom skozi posebna doživetja vrtove predstavi na povsem izkustven način;
  • v skupnem ozaveščevalnem videu;
  • preko nadgrajenih spletnih strani;
  • oblikovane in natisnjene zgibanke ter
  • s pomočjo vsebinsko pestrih dogodkov, ki so se v vseh vrtovih odvijali v zgodnjem poletnem času 2022 (dogodek »Vonj po Krasu« v Botaničnem vrtu Sežana, »Zeliščni dan« na Pepinem kraškem vrtu v Dutovljah, dogodek »Rožni vrtovi« za lepše življenje v Vrtu Ville Fabiani v Kobdilju, dogodek »Kraški vrt« v Mladinskem domu v Ocizli) ter preko dogodkov, ki so bili konec junija 2022 na Zeliščnem vrtu Belajevi, decembra 2022 pa v Botaničnem vrtu Sežana organizirani tudi za ranljive skupine.

Vzpostavitev partnerske mreže »Vrtovi Krasa« je odličen temelj za nadaljnje skupne aktivnosti za izboljšanje prepoznavnosti kraških vrtov v domačem in tujem prostoru, poleg tega smo s projektom opomnili na njihovo neprecenljivo vrednost ter opozorili na nujnost ohranjanja naravne in kulturne dediščine v biotsko zelo občutljivem kraškem okolju.

 Projekt »Vrtovi Krasa – ohranjanje narave in krepitev zavesti o njenem pomenu« je financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, njegovi partnerji pa so Komunala Sežana d.d., kot vodilni parter ter Občina Sežana, Občina Komen, ORA Krasa in Brkinov d.o.o., Zavod Fabiani - Zavod za ohranitev in razvoj kulturne in naravne dediščine Domačije Fabiani v Kobdilju, Poslovni in organizacijski center Krasna, Andrejka Cerkvenik s.p. ter Mladinski dom, Jana Jurič s.p..

Besedilo: Partnerji projekta Vrtovi Krasa

logo evropa

Projekt je finančno podprla Evropska komisija

Več o programu na spletni strani PRP (Program razvoja podeželja)

 

 

 

 

 


Projekt: trajnostna revitalizacija krajine na stiku Krasa in Brkinov – sonaravna revitalizacija Belajeve domačije je delno sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop Leader.»Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.

© All rights Reserved, Belajevi 2013