gsm.: +386 41 69 77 37  mail:

Prenova kraške domačije


Domačija je kot stavbna dediščina vpisana v Register nepremične kulturne dediščine. Za obnovo zunanjosti treh nestanovanjskih poslopij smo lahko kandidirali na razpis 323 - ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Po uspešni prijavi leta 2011 je bila leto kasneje izvedena sanacija streh, fasad, zamenjano je bilo tudi stavbno pohištvo.

C96A5314v1

V letu 2013 smo z lastnimi sredstvi pričeli še z obnovo notranjosti najstarejšega objekta - pritličja stare hiše z datacijo 1839 na vhodnem portalu. Obnovo smo zaupali restavratorskemu podjetju, ki je dela izvajal v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne, OE nova Gorica.

PORTAL

Vse, ki vas zanima kraška arhitektura, želite morda pridobiti praktične informacije o prenovi, rešiti kako dilemo pred ali med sanacijskim posegom, vljudno vabimo, da nas po predhodnem dogovoru obiščete v Kačičah. Z veseljem bomo z vami podelili naše izkušnje, ki jih nabiramo s  prenovo in revitalizacijo kraške domačije.

V hišni knjižnici imamo tudi tri priročnike o arhitekturi Krasa.

Na spletu je na voljo tudi priročnik, ki ga je izdal Center za arhitekturo Krasa:
Kraška hiša


Projekt: trajnostna revitalizacija krajine na stiku Krasa in Brkinov – sonaravna revitalizacija Belajeve domačije je delno sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop Leader.»Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.

© All rights Reserved, Belajevi 2013