gsm.: +386 41 69 77 37  mail:

Ogled kraške domačije

Iz datacij na vhodnih portalih stavb je lepo viden razvoj in postopen stavbni razcvet domačije od 1839 do 1900. Od glavnega vhoda se odpira z kamnitim suhim zidom obzidano peščeno dvorišče, borjač, ki je bilo nekdaj osrednji prostor za opravljanje kmečkih opravil. Danes je ta prijeten ambient namenjen počitku in osvežitvi obiskovalcev pod latnikom ter opazovanju kmečkih lastovk, ki poleti gnezdijo na domačiji.

Domačija je bila zgodaj preskrbljena z vodo iz lastnega vodnjaka, štirne, kar je bilo na sušnem Krasu izjemnega pomena in prej redkost kot pravilo. Ohranjen je kamnit oklep, šap, ki je ročno izklesan iz enega kamna in je obeležen z letnico 1877. Poslopja na posesti so orientirana tako, da se večino dneva spogledujejo s soncem in s sevrene in vzhodne strani ščitijo dvorišče pred močno burjo.  Kraška posebnost je s kamnitimi tlakovci, škrlami, tlakovana črna kuhinja v »stari hiši« z izzidanim delom, spahnjenco, kjer je bilo nekdaj odprto ognjišče. V prvotni podobi je ohranjena krušna peč. Zagotovo vas bo presenetila višina vrat v notranjosti prostorov ter drugi izvorno ohranjeni arhitekturni, kamnoseški in etnološki detajli (oprema, orodje), ki spominjajo na življenje, delo in kulturo prebivalcev krajine, kjer apnenčast kraški svet prehaja v flišnate Brkine.

Za najavo ogleda vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec:Projekt: trajnostna revitalizacija krajine na stiku Krasa in Brkinov – sonaravna revitalizacija Belajeve domačije je delno sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop Leader.»Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.

© All rights Reserved, Belajevi 2013