gsm.: +386 41 69 77 37  mail:

Učna domačija za otroke

Za otroke različnih starosti smo na naši domačiji pripravili učno/doživljajske programe, s katerimi želimo spodbuditi otroško ustvarjalnost, raziskovalni duh, vedoželjnost ter zanimanje za razne aktivnosti v naravi. Doprinesti želimo k razumevanju mladih o pomenu skrbi za lastno zdravje, prednosti pridelave in uporabe lokalno pridelane hrane ter spoštljivega odnosa do žive in nežive narave.

 

slika otroci 2slika otroci

Prvi praznik kraškega šetraja

Oglejte si vsa mnenja naših obiskovalcev

Projekt: trajnostna revitalizacija krajine na stiku Krasa in Brkinov – sonaravna revitalizacija Belajeve domačije je delno sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop Leader.»Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.

© All rights Reserved, Belajevi 2013