gsm.: +386 41 69 77 37  mail:

Programi

Belajeva domačija z zeliščnim vrtom je doživljajsko stičišče naravne, kulturne, etnološke, zdravilske in kulinarične dediščine Kontaktnega Krasa na enem mestu.

Za otroke osnovnih šol in vrtcev smo za leto 2015/2016 pripravili celosten program v obliki učno/doživljajskih ogledov, delavnic in naravoslovnih dnevov:

Učno doživljajski ogledi in delavnice so zasnovane modularno.  Možna je samostojna izvedba ene oziroma kombinacija več ogledov, delavnic skupaj.

Aktivnosti se prilagojene otrokom od 3. do vključno 7. razreda osnovne šole.

Za sezono 2015/2016 smo pripravili 4 glavne teme, kjer so v ospredju lokalna zeliša, zemlja kot prst, bogata biodiverziteta, male živali,  kraška kulturna, etnološka in stavbna dediščina ... 

slika program naravoslovni dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za več informacij o vsebini programa in cenah nam pišite na

 


Projekt: trajnostna revitalizacija krajine na stiku Krasa in Brkinov – sonaravna revitalizacija Belajeve domačije je delno sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop Leader.»Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.

© All rights Reserved, Belajevi 2013