gsm.: +386 41 69 77 37  mail:

Poldnevna zeliščna delavnica

Zelišča od semena do skodelice čaja« je avtorski program naše domačije, s katerim želimo otrokom čim večih slovenskih vrtcev in šol približati zelišča,  gojenje ter njihovo vsestransko uporabnost. Glavni cilji programa so, da otroci:
- spoznajo rastlinski svet v njegovem razvoju in spreminjanju ter razvijejo odgovoren in skrben odnos do narave
- pridobijo osebno izkušnjo o izvoru hrane, vključevanju zelišč v zdravo, lokalno pridelano hrano ter o možnostih ohranjanja zdravja po naravni poti.

Delavnica temelji na neposredni izkušnji čutnega zaznavanja in doživljanja zelišč na odprtem. Program delavnice je sestavljen tako, da so v  proces spoznavanja in nadgrajevanja znanja o zeliščih vključena naslednja otrokova čutila: vonj, okus, vid, dotik. Otrokom omogočimo neposredno doživljanje zelišč, saj so leti aktivni udeleženci in v veliki meri tudi soustvarjalci.

Aktivnosti:
- opazovanje in vonjanje svežih in suhih zelišč
- ugotavljanje vrste štirih zelišč po vonju
- ugotavljanje vrste izbranih zelišč po okusu (degustacija štirih čajev)
- iskanje obravnavanih zelišč na zeliščnem vrtu
- zeliščna igrica
- iskanje obravnavanih zelišč v literaturi  
- sodelovanje otrok pri pripravi zdrave malice (opcija)


Termin:

- po dogovoru od 15. maja do 30 junija, september, oktober 2014

Okvirna dolžina delavnice:

- cca 2 šolski uri

 

 

 

 


Projekt: trajnostna revitalizacija krajine na stiku Krasa in Brkinov – sonaravna revitalizacija Belajeve domačije je delno sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop Leader.»Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.

© All rights Reserved, Belajevi 2013