gsm.: +386 41 69 77 37  mail:

Projekt Razvojno partnerstvo Villa Fabiani odobren

datum: 30.12.2021

kategorija: Novice

Naša domačija v partnerski mreži domačih pridelovalcev združenih v okviru projekta, sofinanciranega iz sredstev Evropskega sklada za razvoj podeželja, Las Krasa in Brkinov

Operacija v prvi vrsti nagovarja domače pridelovalce Krasa in Brkinov, ki so premajhni, da bi lahko zagotovili dovolj prodaje za svoje preživetje in razvoj svoje dejavnosti. Potrebujejo dodatno spodbudo.
Hkrati pa zasebni turistični ponudniki, ki zagotavljajo najvišjo kakovost storitve in privabljajo premožnejše goste, nimajo dovolj stika z lokalno ponudbo in tako ostajajo poslovne priložnosti neizkoriščene. Zavod Fabiani zato vzpostavlja novo prodajno verigo in pripravlja pogoje za nastanek nove blagovne znamke Vila Fabiani. Gre za butično kolekcijo pridelkov in izdelkov s kraško-brkinskega področja, ki so višje kakovosti in nosijo pečat lokalne identitete. Blagovna znamka bo imela enotno celostno podobo z aktivnim trženjem pri zahtevnejših kupcih. Nakup bo možen prek spletne trgovine, na posestvu Fabiani in različnih lokacijah območja.

V operaciji vzpostavljamo podporno okolje, ki si prizadeva za odločnejši premik k butični ponudbi z višjo dodano vrednostjo:  

- za zagotavljanje trajnosti projekta je ustvarjeno 1 novo delovno mesto,
- vzpostavlja se nova prodajna veriga,
- projekt ima vrsto ukrepov za spodbujanje pridelave in samooskrbe,
- nastaja celostna podoba nove blagovne znamke s prototipi različnih embalaž,
- partnerstvo bo skupno izvedlo 6 izobraževanj, najmanj 5 ogledov ponudb turističnih kmetij na terenu in najmanj 5 priporočil za izboljšave,
- oblikovalo se bo najmanj 8 novih turističnih paketov, ki obiskovalca Krasa in Brkinov povezujejo neposredno s pridelovalci in jim omogoča nakup na domačem dvorišču,
- med paketi bodo vsaj 3 vključevali električna kolesa, ki so na voljo na turističnih lokacijah vseh štirih občin,
- projektni partnerji bodo razvili vsaj 5 novih butičnih produktov za prodajo pod blagovno znamko Villa Fabiani,
- na kmetijah se bodo izvedle naslednje izboljšave: 1 nova celostna podoba , 1 nakup nove opreme za izvajanje doživljajskega programa za obiskovalce, 1 novo mreženje odročne kmetije, ki potrebuje boljši stik s turističnimi tokovi,
- v času projekta bomo zagotovili 1 predstavitev oz. ogled dobre prakse s podobno zasnovanim partnerstvom.
 

Partnerji:

- Zavod Fabiani - vodilni partner, gonilna sila projekta in aktivni povezovalec lokalne ponudbe, 

- Inkubator Sežana d.o.o. - zadolžen za prenos inovativnih podjetniških znanj in mentorsko spremljanje,

- Kmetija Brinjevka - ekološka kmetija z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z ranljivimi skupinami bo v projektu z izobraževanji in mreženju v partnerstvu naredila premik k višji kakovosti prodajnih produktov in izboljšanju turistične ponudbe,

- Društvo turističnih vodnikov Krasa in Brkinov – sodelujejo izkušeni vodniki, ki pripravljajo ocenjevalne kriterije in uporabna priporočila za pomoč ponudnikom pri delu z obiskovalci,

- Krasna, Andrejka Cerkvenik s.p. – na svoji že dobro prepoznani Etnološko-zeliščni domačiji Belajevi bo podjetnica razvila nov, inovativen produkt »živa kuhinja prihodnosti« in se v blagovno znamko Villa Fabiani vključila s svojim bogatim znanjem in prodajnimi izdelki.

Vinska klet Pri Starčih-Tavčar – kmetija, ki jo soustvarja več generacij, želi prenoviti svojo celostno podobo in se bolj dinamično vpeti v ostalo lokalno turistično ponudbo.


Pridruženi partnerji v projektu so prav tako deležni vseh dobrobiti partnerstva, turističnega mreženja, izobraževanja, poslovne podpore, ne izvajajo pa svojih dejavnosti v projektu. To so: Kmetija Buntovi, Turistična kmetija pri Filetu, Barbara Grmek, Katarina Barbara, Vina Štoka, Sivkin dotik – Jožica Radovan.

Pričakujemo, da se bo med operacijo partnerstvo širilo, prodajna mreža se bo razvijala, dopolnjevala z že uveljavljenimi blagovnimi znamkami in usmerjala na ostalo ponudbo partnerjev na njihovih lastnih lokacijah.

 logo evropa

 

Operacija se sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

 

Projekt je finančno podprla Evropska komisija

Več o programu na spletni strani PRP (Program razvoja podeželja)

  


Projekt: trajnostna revitalizacija krajine na stiku Krasa in Brkinov – sonaravna revitalizacija Belajeve domačije je delno sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop Leader.»Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.

© All rights Reserved, Belajevi 2013