gsm.: +386 41 69 77 37  mail:

Projekt Vrtovi Krasa odobren

datum: 31.12.2021

kategorija: Novice

Zeliščni vrtovi naše domačije - partnerstvo v projektu Vrtovi Krasa, sofinanciranem iz Evropskega sklada za razvoj podeželja, LAS Krasa in Brkinov

Območje Krasa se ponaša z izjemno naravno dediščino, ki v povezavi s kulturnim bogastvom ustvarja podobo edinstvene pokrajine. A ob edinstvenem podzemnem svetu, površinskih geomorfoloških pojavih, bogati biotski raznovrstnosti in kulturno bogati krajini, se na Krasu pojavljajo tudi »vrtovi«, kot pomembni pričevalci zgodovinske, krajinske, arhitekturne in tudi naravne dediščine. 

Kras kljub svoji razmeroma majhni površini premore kar tri  vrtove - Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso; KSP d.d. Sežana, Ferrarijev Vrt v Štanjelu ter Vrt Villa Fabiani v Kobdilju -, ki so zaščiteni kot vrtno-arhitekturna (nepremična kulturna) dediščina bodisi v celoti bodisi s posameznimi elementi kot naravni in/ali kulturni spomenik lokalnega pomena, sežanski vrt pa celo kot naravna vrednota državnega pomena. Poleg navedenih historičnih vrtov sta na Krasu še dva, ki predstavljata naravno in kulturno dediščino območja, in sicer  Zeliščni vrtovi na Zeliščno-etnološki domačiji Belajevi v Kačičah in Pepin kraški vrt na Bunčetovi domačiji v Dutovljah.

In ravno zato, ker so ti vrtovi sicer dobro poznani, a nikoli zares obravnavani kot izjemnost in nepogrešljiv del naravnega in kulturnega bogastva kraškega prostora, smo partnerji projekta, kot lastniki in/ali upravljavci omenjenih vrtov prepoznali nujo, da le-te povežemo pod skupnim imenom »Vrtovi Krasa« ter s pomočjo istoimenskega odobrenega projekta opozorimo na njihovo izjemno pomembno sporočilno vrednost. 

S pomočjo projekta, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, bodo omenjeni vrtovi najprej vsebinsko nadgrajeni, nato pa povezani v skupni, medpartnersko razviti produkt, ki bo obiskovalcem Krasa, lokalnemu prebivalstvu in drugim deležnikom omenjene vrtove odstiral na povsem drugačen, doživljajski način in kateri bo predstavljen s pomočjo skupne, v okviru projekta oblikovane, celostne grafične podobe, skupnega videa, nadgrajenih spletnih strani, oblikovane in natisnjene zgibanke ter vsebinsko pestrih dogodkov, ki se bodo v vseh vrtovih odvijali spomladi 2022.
S pomočjo odobrenega projekta bodo v medpartnersko mrežo vključeni »Vrtovi Krasa« vendar pridobili zasluženo veljavo, opozorili na svojo neprecenljivo vrednost, s spodbujanjem novih pristopov pa predvsem opozorili na potrebo po ohranjanju narave in okolja, kar je pravzaprav temeljni cilj zadevnega projekta.  

logo evropa

Projekt je finančno podprla Evropska komisija

Več o programu na spletni strani PRP (Program razvoja podeželja)


Projekt: trajnostna revitalizacija krajine na stiku Krasa in Brkinov – sonaravna revitalizacija Belajeve domačije je delno sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop Leader.»Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.

© All rights Reserved, Belajevi 2013