gsm.: +386 41 69 77 37  mail:

Sprememba lokacije uvodnega dne zeliščnega festivala

datum: 04.09.2015

kategorija: Novice

Spoštovani, zaradi napovedanega vas obveščamo, da bo uvodni večer 2. zeliščnega festivala na stiku Krasa in Brkinov v petek, 4.9.2015, s pričetkom ob 17.30, organiziran v vaškem domu v Danah pri Divači in ne na Belajevi domačiji v Kačičah kot je bilo načrtovano.

V prvem delu bodo študenti Univerze na Primorskem predstavili rezultate raziskave o dediščini zdravilnih rastlin in ljudske medicine biosfernega območja Kras.
V drugem delu bo g. Boris Čok predaval o staroverstvu  in zdravljenju z naravo v Lokvi z okolico, na ogled pa bo tudi krajši dokumentarni film o staroverstvu na naših tleh.

V zadnjem, pogovornem delu večera, bo s strokovnjaki s področja ohranjanja in prezentacije biotske pestrosti stekel pogovor o Krasu kot butiku evropske biodiverzitete in možnostih širitve prepoznavnosti te izjemne naravne vrednote doma in v svetu. Sodelovali bodo: izr. prof. dr. Elena Varljen Bužan, predstojnica Inštituta za biodiverzitetne študije na Univerzi na Primorskem,  mag. Slavko Polak, višji kustos v Notranjskem muzeju Postojna, g. Stojan Ščuka, direktor javnega zavoda Park Škocjanske jame, g. Edvin Drobnjak, divaški revirni gozdar  ter g. Evgen Gerželj, predsednik društva rejcev drobnice Krasa Istre. Dogodek bo moderiral g. Bogdan Macarol.
Dogodek nastaja v soorganizaciji Belajeve domačije, Parka Škocjanske jame in Univerze na Primorskem ter ob podpori vaške skupnosti Dane.

Vljudno vabljeni.


Projekt: trajnostna revitalizacija krajine na stiku Krasa in Brkinov – sonaravna revitalizacija Belajeve domačije je delno sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop Leader.»Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«.

© All rights Reserved, Belajevi 2013